Losowy cytat

 
 
Wiedzê mo¿emy zdobywaæ od innych, ale m±dro¶ci musimy nauczyæ siê sami...
 
Adam Mickiewicz
 

Home
Rekrutacja do projektu Ku¼nia Talentów
Redaktor: Administrator   
17.08.2020.

Gmina Trzciana w partnerstwie z Collegium Progressus realizuje projekt pn. „Ku¼nia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i M³odzie¿y w Gminie Trzciana, którego celem jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju Dzieci i M³odzie¿y w sposób odpowiadaj±cy ich zainteresowaniom i predyspozycjom poprzez utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 5 lokalizacjach na terenie Gminy Trzciana tj. przy:

1. Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kamionnej;

2. Szkole Podstawowej im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce;

3. Szkole Podstawowej w Leszczynie;

4. Szkole Podstawowej im. ¦w. Kingi w £±kcie Dolnej;

5. Zespole Placówek O¶wiatowych w Trzcianie.

Zmieniony ( 17.08.2020. )
Czytaj cao
 
¯yczenia na Dzieñ Matki
Redaktor: Administrator   
26.05.2020.
¯yczenia na Dzieñ Matki znajduj ± siê w za³±czniku
Zmieniony ( 26.05.2020. )
 
Procedura bezpieczeñstwa w okresie epidemii
Redaktor: Administrator   
22.05.2020.

PROCEDURA BEZPIECZEÑSTWA PODCZAS EPIDEMII COVID - 19  W ZPO W TRZCIANIE znajduje siê w za³±czniku

Zmieniony ( 22.05.2020. )
 
Wytyczne GIS dla przedszkoli
Redaktor: Administrator   
16.05.2020.
Wytyczne GIS dla przedszkoli znajduj± siê w za³±czniku
Zmieniony ( 16.05.2020. )
 
Organizacja przedszkola od 25.05
Redaktor: Administrator   
16.05.2020.
Zasady organizacji przedszkola od 25.05 - okresie epidemii znajduj± siê w za³±czniku
Zmieniony ( 16.05.2020. )
 
Lista dzieci przyjêtych do przedszkola
Redaktor: Administrator   
16.05.2020.
Lista dzieci przyjêtych do przedszkola na nowy rok szkolny 2020/2021 znajduje siê w za³±czniku
Zmieniony ( 16.05.2020. )
 
Zarz±dzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajêæ w Publicznym Przedszkolu w Trzcianie.
Redaktor: Administrator   
12.05.2020.
Zarz±dzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajêæ w Publicznym Przedszkolu w Trzcianie znajduje siê w za³±czniku
Zmieniony ( 12.05.2020. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 33 - 40 z 502
© 2023 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.