Losowy cytat

 
 
Wiedzê mo¿emy zdobywaæ od innych, ale m±dro¶ci musimy nauczyæ siê sami...
 
Adam Mickiewicz
 

Home
Wielkie serce z nakrêtkami Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
23.02.2021.
Dzia³alno¶æ charytatywna to jeden z wa¿nych elementów dzia³alno¶ci wychowawczej naszej szko³y. Dziêki Szkolnemu Ko³u Caritas oraz uczniom, rodzicom i nauczycielom uda³o nam siê w krótkim czasie zape³niæ nakrêtkami wielkie serce zamontowane przed nasz± szko³±.

Tym razem wspomogli¶my rehabilitacjê Kasi Nowak z Nowego Rybia. Zachêcamy do ponownego nape³nienie serca, gdy¿ lista potrzebuj±cych jest d³uga, a jak wiemy, dobro zawsze powraca

Pan Dyrektor Andrzej K±cki

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
© 2023 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.