Losowy cytat

 
Ca³a nasza nauka, w porównaniu z rzeczywisto¶ci±, jest prymitywna i dziecinna - ale nadal jest to najcenniejsza rzecz jak± posiadamy...
 
Albert Einstein
 

Home
Je¿d¿ê z g³ow± Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
23.02.2021.
Dzisiaj na stoku Laskowa - ski zakoñczyli¶my kolejny projekt nauki jazdy na nartach "Je¿d¿ê z g³ow± ".14 uczniów z naszej szko³y, a w sumie 50 z ca³ej gminy Trzciana, wziê³o udzia³ w szlifowaniu swoich narciarskich umiejêtno¶ci.

Wszystkim na koniec zajêæ uda³o siê szczê¶liwie zjechaæ ze stoku pod okiem instruktorów. Zmêczeni, ale szczê¶liwi czekamy na mo¿liwo¶æ kolejnego szusowania

Pan Dyrektor Andrzej K±cki

 
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
© 2023 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.